Bemutatkozás

IMGP9275.jpg

Az Egyesület 1958. február 16.-án alakult meg Peremartongyártelepen a ma is használatos néven 33 fõvel. Az alakuló ülésen 21 fõ vett részt, akik közül hárman még ma is élnek, de már nem egyesületi tagok.
A megalakulást megelõzõ években is voltak peremartoni horgászok, akik a Balatonfûzfõi Horgász Egyesület által biztosított helyen, és az egyesület tagjaiként ûzték tevékenységüket.
Az egyesület elsõ elnöke Gerõfi Sándor, elsõ titkára Soós Lajos voltak. Fõ horgászterületük a Balaton, és vízrendszere volt. Az egyesület tagjai nagyobbrészt az Ipari Robbanóanyaggyár, majd 1970-tõl a Peremartoni Vegyipari Vállalat dolgozói közül kerültek ki. A horgászok 1962 elõtt a Balatonkenese és Balatonfûzfõ közötti vasúti õrházat használták pihenõhelyül, majd 1962 után fa cölöpökön álló faházat építettek, ami a Vállalati Üdülõ (1971) megépítéséig állt fenn. Ekkor a horgászok állandó telephelyet kaptak a jelenleg is meglévõ „Horgásztanyán”, ingyenes horgászháló, szertárak, haltisztító és sütõ helyiség állt a rendelkezésükre. Ez a kedvezmény a Vállalat tönkre menetelével megszûnt, napjainkban a felsorolt kedvezményeket bérlet formájában vehetik igénybe az egyesület tagjai.
Az egyesület taglétszáma a megalakulás után fokozatosan növekedett, az 1980-as évek közepén a gyermek horgászokkal együtt meghaladta a 200 fõt. A jelenlegi létszám 110-120 fõ között mozog. A tagok több mint 60%-ban Berhida-Peremartongyártelep lakosai, sajnos nagyon kevés az ifjúsági és gyermek horgász (4-5 fõ), ugyanakkor a nyugdíjasok száma 30-40 fõ között mozog.
Az egyesület 2005-ben átalakult nonprofit közhasznú szervezetté. Az átalakulással egyidõben az egyesület megkezdte a csónakkikötõ építésével kapcsolatos tervezést, 2007-ben pedig a kivitelezést a Balatonon. Az engedélyek szerint a kikötõ 41 csónak befogadására lesz alkalmas. A kivitelezés költségeit nagy részben a kikötõi helyet igénylõk viselik, de az egyesület is jelentõs összeggel járul hozzá. A végleges beruházási összeg 10 millió Ft felett lesz, amihez pályázati támogatást nem adnak. A beruházás várhatóan 2008-ban befejezõdik, az egyesület is ebben az évben lesz 50 éves, így ezzel ünnepeljük a jubileumi évfordulót.
Az ünnepi közgyûlést 2008. február 16.-án 15 órakor tartottuk a Petõfi Mûvelõdési Házban, az egyéb megemlékezést a kikötõ elkészültekor tartunk a Tanyán.